MEDICON a.s.

Roškotova 1717/2, Praha 4 − Braník

Ústřední vojenská nemocnice Praha

U vojenské nemocnice 1200/1, Praha

Radioterapeutická a onkologická klinika

Šrobárova 1150/50, Praha-Vinohrady

Onkologická klinika VFN a 1. LF UK

U Nemocnice 499/2 (Pavilon A 8b), Praha-Nové Město