Česká urologická společnost ČLS JEP

V Úvalu 84/1, Praha 5 − Motol

Thomayerova nemocnice

Thomayerova 800/5, Praha

Urologická klinika VFN a 1. LF UK

Ke Karlovu 459/6, Praha-Nové Město