Ústřední vojenská nemocnice Praha

U vojenské nemocnice 1200/1, Praha

III. chirurgická klinika UK 1. LF a FN Motol

V úvalu 84/1, Praha-Motol

Thomayerova nemocnice

Thomayerova 800/5, Praha

Ortopedicko-traumatologická klinika

Šrobárova 1150/50, Praha-Vinohrady

Chirurgické oddělení

Vlašská 336/36, Praha-Malá Strana

Chirurgická klinika

Budínova 67/2, Praha-Libeň

I. chirurgická klinika hrudní, břišní a úrazové chirurgie VFN a 1. LF UK

U nemocnice 499/2 (Pavilon A8a), Praha-Nové Město