Anesteziologicko-resuscitační oddělení

Budínova 67/2, Praha-Libeň

Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny VFN a 1. LF UK

U nemocnice 499/2 (Pavilon A 6d), Praha-Nové Město

Ústřední vojenská nemocnice Praha

U vojenské nemocnice 1200/1, Praha

Nemocnice Na Františku

Na Františku 847/8, Praha

Thomayerova nemocnice

Thomayerova 800/5, Praha

Klinika anesteziologie a resuscitace

Šrobárova 1150/50, Praha-Vinohrady