Česká geologická služba

Tomanova 2307/22, Praha-Břevnov

Cenia, česká informační agentura životního prostředí

Vršovická 1442/65, Praha-Vršovice

Ministerstvo životního prostředí

Vršovická 1442/65, Praha-Vršovice