Radioterapeutická a onkologická klinika

Web
Praha - Vinohrady, Šrobárova 1150/50

Onkologická klinika VFN a 1. LF UK

Web
Praha - Nové Město, U Nemocnice 499/2 (Pavilon A 8b)

Ústav radiační onkologie

Web
Praha - Libeň, Budínova 67/2

Ústřední vojenská nemocnice Praha

Web
Praha, U vojenské nemocnice 1200/1