Ústřední vojenská nemocnice Praha

Web
Praha, U vojenské nemocnice 1200/1

Klinika nefrologie VFN a 1. LF UK

Web
Praha - Nové Město, U nemocnice 499/2 (Pavilon A 10a)