Česká urologická společnost ČLS JEP (Česká urologická společnost)

V Úvalu 84/1, Praha 5 − Motol

Česká neuromodulační společnost (Centrála)

Kateřinská 468/30, Praha 2 − Nové Město

Česká společnost gynekologie dětí a dospívajících

V úvalu 84/1, Praha-Motol

Česká společnost lékařské fyziky

Kamenice 126/3, Brno-Bohunice

Česká společnost nemocniční epidemiologie a hygieny

Kamenice 753/5, Brno-Bohunice

Česká menopauzální a andropauzální společnost

Kyjevská 44, Pardubice-Pardubičky

Česká společnost alergologie a klinické imunologie

Roentgenova 37/2, Praha-Motol

Česká společnost anesteziologie, resuscitace a intenzívní medicíny

V úvalu 84/1, Praha-Motol

Česká dermatovenerologická společnost

Šrobárova 1150/50, Praha-Vinohrady

Česká diabetologická společnost

Sokolská 490/31, Praha-Nové Město

Česká endokrinologická společnost

U nemocnice 504/1, Praha-Nové Město

Česká farmaceutická společnost

Akademika Heyrovského 1203/8, Hradec Králové-Hradec Králové

Česká společnost pro experimentální a klinickou farmakologii a toxikologii

Šimkova 870/13, Hradec Králové-Hradec Králové

Česká fyziologická společnost

Albertov 2029/5, Praha-Nové Město

Česká gerontologická a geriatrická společnost

Jihlavská 340/20, Brno-Bohunice

Společnost lékařské genetiky

V úvalu 84/1, Praha-Motol

Česká gynekologická a porodnická společnost

Orlí 488/10, Brno-Brno-město

Česká hematologická společnost

U nemocnice 504/1, Praha-Nové Město

Česká hepatologická společnost

U vojenské nemocnice 1200/1, Praha-Břevnov

Společnost hygieny a komunitní mediciny

Ruská 2411/87, Praha-Vinohrady

Česká chirurgická společnost

U nemocnice 499/2, Praha-Nové Město

Česká společnost infekčního lékařství

Budínova 67/2, Praha-Libeň

Česká internistická společnost

Na Pankráci 1685/17, Praha-Nusle

Česká společnost klinické biochemie

U nemocnice 499/2, Praha-Nové Město

Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii

Šrobárova 2551/48, Praha-Vinohrady

Česká neurochirurgická společnost

17. listopadu 1790/5, Ostrava-Poruba

Česká neurologická společnost

Kateřinská 468/30, Praha-Nové Město

Česká společnost nukleární medicíny

Salmovská 478/3, Praha-Nové Město

Společnost patologické a klinické fyziologie

U nemocnice 478/5, Praha-Nové Město

Česká společnost pro otorhinolaryngologii a chirurgii hlavy a krku

17. listopadu 1790/5, Ostrava-Poruba

Česká onkologická společnost

Žlutý kopec 543/7, Brno-Staré Brno

Česká oftalmologická společnost

V hůrkách 1296/10, Praha-Stodůlky

Česká pediatrická společnost

Sokolská 490/31, Praha-Nové Město

Česká pneumologická a ftizeologická společnost

I. P. Pavlova 6/95, Olomouc-Nová Ulice

Společnost pracovního lékařství

Na bojišti 1771/1, Praha-Nové Město

Psychiatrická společnost

Ke Karlovu 460/11, Praha-Nové Město

Česká radiologická společnost

alej Svobody 923/80, Plzeň-Severní Předměstí

Společnost pro rehabilitační a fyzikální medicínu

Šrobárova 1150/50, Praha-Vinohrady

Česká revmatologická společnost

Na slupi 450/4, Praha-Nové Město

Sexuologická společnost

Apolinářská 447/4, Praha-Nové Město

Společnost sociálního lékařství a řízení péče o zdraví

Kamenice 753/5, Brno-Bohunice

Česká společnost soudního lékařství a soudní toxikologie

Tvrdého 562/2a, Brno-Stránice

Stomatologická společnost

Karlovo náměstí 554/32, Praha-Nové Město

Společnost psychosomatických integrací

Kamenice 745/1, Brno-Bohunice

Česká společnost plastické chirurgie

Šrobárova 1150/50, Praha-Vinohrady

Společnost biomedicínského inženýrství a lékařské informatiky

Technická 1902/2, Praha-Dejvice

Společnost všeobecného lékařství

U hranic 3221/16, Praha-Strašnice

Společnost pro klinickou neurofyziologii

Šimkova 870/13, Hradec Králové-Hradec Králové

Česká společnost dorostového lékařství

Ke Karlovu 455/2, Praha-Nové Město

Lékaři za bezpečný život na Zemi

Horolezecká 923/14, Praha-Hostivař