Golem, spol. s r.o. (Centrála)

Anežská 809/6, Praha 1 − Staré Město

Golem, spol. s r.o. (Sklad, účtárna)

Panelová 406, Praha 9 − Satalice