Neurologická ambulance (Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejskéh)

Vlašská 336/36, Praha-Malá Strana

Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze

Vlašská 336/36, Praha-Malá Strana

Radiodiagnostické oddělení (Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejskéh)

Vlašská 336/36, Praha-Malá Strana

Oddělení klinické biochemie (Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejskéh)

Vlašská 336/36, Praha-Malá Strana

Ambulance pro léčbu chronické bolesti (Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejskéh)

Vlašská 336/36, Praha-Malá Strana

Zubní ambulance (Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejskéh)

Vlašská 336/36, Praha-Malá Strana

Interní ambulance (Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejskéh)

Vlašská 336/36, Praha-Malá Strana

Dětská a gastroenterologická ambulance (Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejskéh)

Vlašská 336/36, Praha-Malá Strana

Ambulance gastroenterologie a digestivní endoskopie (Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejskéh)

Vlašská 336/36, Praha-Malá Strana

Centrum chirurgické gastroenterologie (Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejskéh)

Vlašská 336/36, Praha-Malá Strana

Rehabilitační ambulance (Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejskéh)

Vlašská 336/36, Praha-Malá Strana

Rehabilitační oddělení (Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejskéh)

Vlašská 336/36, Praha-Malá Strana

Oddělení následné péče (Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejskéh)

Vlašská 336/36, Praha-Malá Strana

Interní oddělení (Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejskéh)

Vlašská 336/36, Praha-Malá Strana

Chirurgické oddělení (Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejskéh)

Vlašská 336/36, Praha-Malá Strana

Dětské a dorostové detoxikacní centrum (Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejskéh)

Vlašská 336/36, Praha-Malá Strana

Anesteziologicko - resuscitační oddělení (Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejskéh)

Vlašská 336/36, Praha-Malá Strana