Kancelář prezidenta republiky (Archiv Pražského hradu)

Hrad III. nádvoří 48/2, Praha-Hradčany

Kancelář prezidenta republiky (Archiv Kanceláře prezidenta republiky)

Jiřská 2/3, Praha
Brzy otevírá (v 08:00)