Obvodní ústav sociálně-zdravotnických služeb

Bulovka 1462/10, Praha-Libeň

Obvodní ústav sociálně-zdravotnických služeb

Mirovická 1282/6, Praha-Kobylisy

Obvodní ústav sociálně-zdravotnických služeb

Křižíkova 167/50, Praha-Karlín

Obvodní ústav sociálně-zdravotnických služeb

Na dlážděnce 1312/9, Praha-Libeň