Ústřední vojenská nemocnice Praha

U vojenské nemocnice 1200/1, Praha-Břevnov

Ústřední vojenská nemocnice Praha (Oddělení patologie)

U vojenské nemocnice 1200/1, Praha

Ústřední vojenská nemocnice Praha (Oddělení centrálních operačních sálů a sterilizace)

U vojenské nemocnice 1200/1, Praha

Ústřední vojenská nemocnice Praha (Ambulance diabetologie)

U vojenské nemocnice 1200/1, Praha

Ústřední vojenská nemocnice Praha (Neurochirurgická klinika)

U vojenské nemocnice 1200/1, Praha

Ústřední vojenská nemocnice Praha (Gastroenterologická ambulance)

U vojenské nemocnice 1200/1, Praha

Ústřední vojenská nemocnice Praha (Oddělení gastroenterologie, hepatologie a metaboli)

U vojenské nemocnice 1200/1, Praha

Ústřední vojenská nemocnice Praha (Oddělení sociální péče)

U vojenské nemocnice 1200/1, Praha

Ústřední vojenská nemocnice Praha (Nefrologické oddělení)

U vojenské nemocnice 1200/1, Praha

Ústřední vojenská nemocnice Praha (Psychologická ambulance)

U vojenské nemocnice 1200/1, Praha
OTEVŘENO (Zavírá v 14:30)

Ústřední vojenská nemocnice Praha (Všeobecná oční ambulance)

U vojenské nemocnice 1200/1, Praha
OTEVŘENO (Zavírá v 14:00)

Ústřední vojenská nemocnice Praha (Neurologická ambulance)

U vojenské nemocnice 1200/1, Praha
OTEVŘENO (Zavírá v 14:30)

Ústřední vojenská nemocnice Praha (Kožní ambulance)

U vojenské nemocnice 1200/1, Praha
OTEVŘENO (Zavírá v 14:15)

Ústřední vojenská nemocnice Praha (Interní ambulantní oddělení)

U vojenské nemocnice 1200/1, Praha
OTEVŘENO (Zavírá v 14:30)

Ústřední vojenská nemocnice Praha (Stomatologické oddělení)

U vojenské nemocnice 1200/1, Praha

Ústřední vojenská nemocnice Praha (Radiodiagnostické oddělení)

U vojenské nemocnice 1200/1, Praha

Ústřední vojenská nemocnice Praha (Oddělení rehabilitační a fyzikální medicíny)

U vojenské nemocnice 1200/1, Praha

Ústřední vojenská nemocnice Praha (Psychiatrické oddělení)

U vojenské nemocnice 1200/1, Praha

Ústřední vojenská nemocnice Praha (Ústřední lékařsko-psychologické oddělení)

U vojenské nemocnice 1200/1, Praha

Ústřední vojenská nemocnice Praha (ORL klinika)

U vojenské nemocnice 1200/1, Praha

Ústřední vojenská nemocnice Praha (Oddělení ortopedie, traumatologie a rekonstrukční )

U vojenské nemocnice 1200/1, Praha

Ústřední vojenská nemocnice Praha (Oddělení klinické onkologie)

U vojenské nemocnice 1200/1, Praha

Ústřední vojenská nemocnice Praha (Oční klinika)

U vojenské nemocnice 1200/1, Praha

Ústřední vojenská nemocnice Praha (Oddělení nukleární medicíny)

U vojenské nemocnice 1200/1, Praha

Ústřední vojenská nemocnice Praha (Léčebna dlouhodobě nemocných a oddělení následné p)

U vojenské nemocnice 1200/1, Praha

Ústřední vojenská nemocnice Praha (Kožní oddělení)

U vojenské nemocnice 1200/1, Praha

Ústřední vojenská nemocnice Praha (Oddělení intenzivní péče)

U vojenské nemocnice 1200/1, Praha

Ústřední vojenská nemocnice Praha (Interní klinika)

U vojenské nemocnice 1200/1, Praha

Ústřední vojenská nemocnice Praha (Chirurgická klinika)

U vojenské nemocnice 1200/1, Praha

Ústřední vojenská nemocnice Praha (Oddělení hematologie, biochemie a krevní transfúze)

U vojenské nemocnice 1200/1, Praha

Ústřední vojenská nemocnice Praha (Gynekologické oddělení)

U vojenské nemocnice 1200/1, Praha

Ústřední vojenská nemocnice Praha (Anesteziologicko-resuscitační oddělení)

U vojenské nemocnice 1200/1, Praha