Klinika dětské hematologie a onkologie UK 2. LF a FN Motol

V úvalu 84/1, Praha-Motol

Urologická klinika UK 2.LF a FN Motol

V úvalu 84/1, Praha-Motol

Pneumologická klinika UK 2.LF a FN Motol

V úvalu 84/1, Praha-Motol

I. ortopedická klinika UK 1. LF a FN Motol

V úvalu 84/1, Praha-Motol

Neurologická klinika UK 2.LF a FN Motol

V úvalu 84/1, Praha-Motol

Klinika nukleární medicíny a endokrinologie UK 2. LF a FN Motol

V úvalu 84/1, Praha-Motol

Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku UK 1. LF a FN Motol

V úvalu 84/1, Praha-Motol
ZAVŘENO (Otevírá v Čt 08:00)

III. chirurgická klinika UK 1. LF a FN Motol

V úvalu 84/1, Praha-Motol

Chirurgická klinika UK 2.LF a FN Motol

V úvalu 84/1, Praha-Motol

Interní klinika UK 2.LF a FN Motol

V úvalu 84/1, Praha-Motol

Gynekologicko-porodnická klinika UK 2. LF a FN Motol

V úvalu 84/1, Praha-Motol

Klinika ušní, nosní a krční UK 2. LF a FN Motol

V úvalu 84/1, Praha-Motol

Klinika dětské neurologie UK 2. LF a FN Motol

V úvalu 84/1, Praha-Motol

Klinika dětské chirurgie UK 2. LF a FN Motol

V úvalu 84/1, Praha-Motol
ZAVŘENO (Otevírá v Čt 08:00)

Dětská stomatologická klinika UK 2.LF a FN Motol

V úvalu 84/1, Praha-Motol

Dětská psychiatrická klinika UK 2. LF a FN Motol

V úvalu 84/1, Praha-Motol

Pediatrická klinika UK 2. LF a FN Motol

V úvalu 84/1, Praha-Motol

Fakultní nemocnice v Motole

V úvalu 84/1, Praha-Motol