Kominický servis 24 s.r.o. (Kominictví)

Dejvická 268/30, Praha 6 − Dejvice

Kominictví Poláček (Kominictví)

K Potokům 49, Řitka