Nova Space – Ing. arch. Daniel Novák (Ateliér 1)

Čirůvková 166/5, Praha 10 − Pitkovice

Nova Space – Ing. arch. Daniel Novák (Ateliér 2)

Brněnská 481/42, Olomouc-Nová Ulice