Som´s Thai Massage (Studio 1)

Moravská 1491/20, Praha 2 − Vinohrady
OTEVŘENO (Zavírá v 21:00)

Som´s Thai Massage (Studio 2)

V Horkách 1388/9, Praha 4 − Nusle
OTEVŘENO (Zavírá v 21:00)