H.A.N.S. stavby, a.s. (Parking, projektový ateliér)

Holušická 2253/1 (7. patro), Praha 4 − Chodov

H.A.N.S. stavby, a.s. (Sídlo)

Holušická 2253/1 (7. patro), Praha 4 − Chodov

H.A.N.S. stavby, a.s. (Výrobní závod)

Malá Čeperka, Staré Ždánice

H.A.N.S. prefa, a.s. (Výrobní závod)

Jedličkova 1190/1, Lysá nad Labem