Onkologická ambulance (Nemocnice Na Bulovce)

Budínova 67/2, Praha-Libeň

Lékařská knihovna Fakultní nemocnice s poliklinikou Na Bulovce (Provozovna Praha 8)

Budínova 67/2, Praha

Nemocnice Na Bulovce

Hlavní 19, Lázně Toušeň

Radiodiagnostická klinika (Nemocnice Na Bulovce)

Budínova 67/2, Praha-Libeň

Patologicko-anatomické oddělení (Nemocnice Na Bulovce)

Budínova 67/2, Praha-Libeň

Oddělení klinické psychologie (Nemocnice Na Bulovce)

Budínova 67/2, Praha-Libeň

Oddělení klinické hematologie a transfuze (Nemocnice Na Bulovce)

Budínova 67/2, Praha-Libeň

Oddělení klinické biochemie a imunologie (Nemocnice Na Bulovce)

Budínova 67/2, Praha-Libeň

Neonatologické oddělení (Nemocnice Na Bulovce)

Budínova 67/2, Praha-Libeň

Pneumologická a onkologická ambulance (Nemocnice Na Bulovce)

Budínova 67/2, Praha-Libeň

Klinika pneumologie a hrudní chirurgie (Nemocnice Na Bulovce)

Budínova 67/2, Praha-Libeň

Lipidologická ambulance (Nemocnice Na Bulovce)

Budínova 67/2, Praha-Libeň

Endokrinologická ambulance (Nemocnice Na Bulovce)

Budínova 67/2, Praha-Libeň

Kardiologická a angiologická ambulance (Nemocnice Na Bulovce)

Budínova 67/2, Praha-Libeň

Gastroenterologická ambulance (Nemocnice Na Bulovce)

Budínova 67/2, Praha-Libeň

Oddělení centrální sterilizace (Nemocnice Na Bulovce)

Budínova 67/2, Praha-Libeň

Ambulance klinické hematologie a transfuze (Nemocnice Na Bulovce)

Budínova 67/2 (1. patro), Praha-Libeň

Ústav radiační onkologie (Nemocnice Na Bulovce)

Budínova 67/2, Praha-Libeň

Pediatrická ambulance (Nemocnice Na Bulovce)

Budínova 67/2, Praha-Libeň

Pediatrické oddělení (Nemocnice Na Bulovce)

Budínova 67/2 (4. patro), Praha-Libeň

Ambulance léčby bolesti (Nemocnice Na Bulovce)

Budínova 67/2 (1. patro), Praha-Libeň

Oddělení fyziatrie a léčebné rehabilitace (Nemocnice Na Bulovce)

Budínova 67/2, Praha-Libeň

Neurologická ambulance (Nemocnice Na Bulovce)

Budínova 67/2, Praha-Libeň

Neurologické oddělení (Nemocnice Na Bulovce)

Budínova 67/2 (4. patro), Praha-Libeň

Infekční ambulance (Nemocnice Na Bulovce)

Budínova 67/2, Praha-Libeň

Klinika infekčních, parazitárních a tropických nemocí (Nemocnice Na Bulovce)

Budínova 67/2, Praha-Libeň

II. interní ambulance (Nemocnice Na Bulovce)

Budínova 67/2, Praha-Libeň

II. interní oddělení (Nemocnice Na Bulovce)

Budínova 67/2, Praha-Libeň

I. interní ambulance (Nemocnice Na Bulovce)

Budínova 67/2, Praha-Libeň

I. interní oddělení (Nemocnice Na Bulovce)

Budínova 67/2, Praha-Libeň

Dermatovenerologická ambulance (Nemocnice Na Bulovce)

Budínova 67/2, Praha-Libeň

Dermatovenerologická klinika (Nemocnice Na Bulovce)

Budínova 67/2, Praha-Libeň

Urologická ambulance (Nemocnice Na Bulovce)

Budínova 67/2, Praha-Libeň

Urologické oddělení (Nemocnice Na Bulovce)

Budínova 67/2, Praha-Libeň

Otorinolaryngologická ambulance (Nemocnice Na Bulovce)

Budínova 67/2, Praha-Libeň

Otorinolaryngologické oddělení (Nemocnice Na Bulovce)

Budínova 67/2, Praha-Libeň

Ortopedická ambulance (Nemocnice Na Bulovce)

Budínova 67/2, Praha-Libeň

Ortopedická klinika (Nemocnice Na Bulovce)

Budínova 67/2, Praha-Libeň

Ambulance dětské chirurgie (Nemocnice Na Bulovce)

Budínova 67/2, Praha-Libeň

Oddělení dětské chirurgie (Nemocnice Na Bulovce)

Budínova 67/2, Praha-Libeň

Oční ambulance (Nemocnice Na Bulovce)

Budínova 67/2, Praha-Libeň

Oční oddělení (Nemocnice Na Bulovce)

Budínova 67/2, Praha-Libeň

Ambulance plastické chirurgie (Nemocnice Na Bulovce)

Budínova 67/2, Praha-Libeň

Klinika plastické chirurgie (Nemocnice Na Bulovce)

Budínova 67/2, Praha-Libeň

Chirurgická ambulance (Nemocnice Na Bulovce)

Budínova 67/2, Praha-Libeň

Chirurgická klinika (Nemocnice Na Bulovce)

Budínova 67/2, Praha-Libeň

Všeobecná gynekologická ambulance (Nemocnice Na Bulovce)

Budínova 67/2, Praha-Libeň

Gynekologicko-porodnická klinika (Nemocnice Na Bulovce)

Budínova 67/2, Praha-Libeň

Anesteziologicko-resuscitační oddělení (Nemocnice Na Bulovce)

Budínova 67/2, Praha-Libeň