Klinika anesteziologie a resuscitace (Fakultní nemocnice Královské Vinohrady)

Šrobárova 1150/50, Praha-Vinohrady

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady - Ústavní lékárna FN Královské Vinohrady

Šrobárova 1150/50, Praha
ZAVŘENO (Otevírá v Po 07:30)

Ústav laboratorní diagnostiky (Fakultní nemocnice Královské Vinohrady)

Šrobárova 1150/50, Praha-Vinohrady

Ústav soudního lékařství (Fakultní nemocnice Královské Vinohrady)

Šrobárova 1150/50, Praha-Vinohrady

Interní ambulance (Fakultní nemocnice Královské Vinohrady)

Šrobárova 1150/50, Praha-Vinohrady

Ambulance onkologická (Fakultní nemocnice Královské Vinohrady)

Šrobárova 1150/50, Praha-Vinohrady

Ambulance dětské gynekologie (Fakultní nemocnice Královské Vinohrady)

Šrobárova 1150/50, Praha-Vinohrady

Ambulance ultrazvuková (Fakultní nemocnice Královské Vinohrady)

Šrobárova 1150/50, Praha-Vinohrady

Ambulance endoskopická (Fakultní nemocnice Královské Vinohrady)

Šrobárova 1150/50, Praha-Vinohrady

Porodnická ambulance (Fakultní nemocnice Královské Vinohrady)

Šrobárova 1150/50, Praha-Vinohrady

Ambulance dermato - onkologická (Fakultní nemocnice Královské Vinohrady)

Šrobárova 1150/50, Praha-Vinohrady

Neurologická ambulance (Fakultní nemocnice Královské Vinohrady)

Šrobárova 1150/50, Praha-Vinohrady

Ambulance pneumo - onkologická (Fakultní nemocnice Královské Vinohrady)

Šrobárova 1150/50, Praha-Vinohrady

Mamologická ambulance (Fakultní nemocnice Královské Vinohrady)

Šrobárova 1150/50, Praha-Vinohrady

Ambulance urologicko - onkologická (Fakultní nemocnice Královské Vinohrady)

Šrobárova 1150/50, Praha-Vinohrady

Ambulance ORL - onkologická (Fakultní nemocnice Královské Vinohrady)

Šrobárova 1150/50, Praha-Vinohrady

Ambulance gynekologicko - onkologická (Fakultní nemocnice Královské Vinohrady)

Šrobárova 1150/50, Praha-Vinohrady

Kojenecká ambulance (Fakultní nemocnice Královské Vinohrady)

Šrobárova 1150/50, Praha-Vinohrady

Ambulance dětské ortopedie (Fakultní nemocnice Královské Vinohrady)

Šrobárova 1150/50, Praha-Vinohrady

Ambulance dětské ORL (Fakultní nemocnice Královské Vinohrady)

Šrobárova 1150/50, Praha-Vinohrady

Ambulance dětské revmatologie (Fakultní nemocnice Královské Vinohrady)

Šrobárova 1150/50, Praha-Vinohrady

Ambulance dětské nefrologie (Fakultní nemocnice Královské Vinohrady)

Šrobárova 1150/50, Praha-Vinohrady

Ambulance dětské kongenitální adrenální hyperplazie (Fakultní nemocnice Královské Vinohrady)

Šrobárova 1150/50, Praha-Vinohrady

Ambulance dětské kardiologie (Fakultní nemocnice Královské Vinohrady)

Šrobárova 1150/50, Praha-Vinohrady

Ambulance dětské gastroenterologie (Fakultní nemocnice Královské Vinohrady)

Šrobárova 1150/50, Praha-Vinohrady

Ambulance dětské psychologie (Fakultní nemocnice Královské Vinohrady)

Šrobárova 1150/50, Praha-Vinohrady

Ambulance dětské neurologie (Fakultní nemocnice Královské Vinohrady)

Šrobárova 1150/50, Praha-Vinohrady

Ambulance dětské fenylketonurie (Fakultní nemocnice Královské Vinohrady)

Šrobárova 1150/50, Praha-Vinohrady

Ambulance dětské endokrinologie (Fakultní nemocnice Královské Vinohrady)

Šrobárova 1150/50, Praha-Vinohrady

Ambulance dětské diabetologie (Fakultní nemocnice Královské Vinohrady)

Šrobárova 1150/50, Praha-Vinohrady

Ambulance dětské alergologie (Fakultní nemocnice Královské Vinohrady)

Šrobárova 1150/50, Praha-Vinohrady

Ambulance gastroenterologie (Fakultní nemocnice Královské Vinohrady)

Šrobárova 1150/50, Praha-Vinohrady

Ambulance metabolických chorob (Fakultní nemocnice Královské Vinohrady)

Šrobárova 1150/50, Praha-Vinohrady

Ultrasonografie (Fakultní nemocnice Královské Vinohrady)

Šrobárova 1150/50, Praha-Vinohrady

Hepatologická ambulance (Fakultní nemocnice Královské Vinohrady)

Šrobárova 1150/50, Praha-Vinohrady

Nefrologická ambulance (Fakultní nemocnice Královské Vinohrady)

Šrobárova 1150/50, Praha-Vinohrady

Revmatologická ambulance (Fakultní nemocnice Královské Vinohrady)

Šrobárova 1150/50, Praha-Vinohrady

Klinika nukleární medicíny (Fakultní nemocnice Královské Vinohrady)

Šrobárova 1150/50, Praha-Vinohrady

Ústav patologie (Fakultní nemocnice Královské Vinohrady)

Šrobárova 1150/50, Praha-Vinohrady

Radiodiagnostická klinika (Fakultní nemocnice Královské Vinohrady)

Šrobárova 1150/50, Praha-Vinohrady

Neurochirurgická klinika (Fakultní nemocnice Královské Vinohrady)

Šrobárova 1150/50, Praha-Vinohrady

Stomatologická klinika (Fakultní nemocnice Královské Vinohrady)

Šrobárova 1150/50, Praha-Vinohrady

Otorinolaryngologie (Fakultní nemocnice Královské Vinohrady)

Šrobárova 1150/50, Praha-Vinohrady

Oftalmologická klinika (Fakultní nemocnice Královské Vinohrady)

Šrobárova 1150/50, Praha-Vinohrady

Klinika popáleninové medicíny (Fakultní nemocnice Královské Vinohrady)

Šrobárova 1150/50, Praha-Vinohrady

Kardiochirurgická klinika (Fakultní nemocnice Královské Vinohrady)

Šrobárova 1150/50, Praha-Vinohrady

Klinika plastické chirurgie (Fakultní nemocnice Královské Vinohrady)

Šrobárova 1150/50, Praha-Vinohrady

Gynekologicko-porodnická klinika (Fakultní nemocnice Královské Vinohrady)

Šrobárova 1150/50, Praha-Vinohrady

Urologická klinika (Fakultní nemocnice Královské Vinohrady)

Šrobárova 1150/50, Praha-Vinohrady

Ortopedicko-traumatologická klinika (Fakultní nemocnice Královské Vinohrady)

Šrobárova 1150/50, Praha-Vinohrady