Všeobecná fakultní nemocnice v Praze - Dopingová kontrola (Provozovna Praha 9)

Nehvizdská 22/8, Praha

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze (Centrum diagnostiky chorob prsu)

Karlovo náměstí 554/33, Praha-Nové Město

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze (Urologická klinika VFN a 1. LF UK)

Ke Karlovu 459/6, Praha-Nové Město

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze (Stomatologická klinika VFN a 1. LF UK)

U nemocnice 499/2, Praha

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze (Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN)

Ke Karlovu 460/11, Praha-Nové Město

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze (Oddělení otorinolaryngologie VFN)

U nemocnice 499/2, Praha

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze (Neurologická klinika 1. LF UK a VFN)

Kateřinská 468/30, Praha-Nové Město

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze (Klinika rehabilitačního lékařství VFN a 1. LF UK)

Albertov 2049/7, Praha-Nové Město

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze (Klinika dětského a dorostového lékařství VFN a 1. )

Ke Karlovu 455/2, Praha

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze (Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní m)

Karlovo náměstí 554/32, Praha

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze (Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní m)

U nemocnice 499/2, Praha

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze (Interní oddělení Strahov VFN)

Šermířská 2378/5, Praha-Břevnov

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze (IV. interní klinika gastroenterologie a hepatologi)

U nemocnice 499/2, Praha

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze (I. chirurgická klinika hrudní, břišní a úrazové ch)

U nemocnice 499/2, Praha

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze (Gynekologicko-porodnická klinika VFN a 1.LF UK)

Apolinářská 441/18, Praha-Nové Město

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze (Dermatovenerologická klinika VFN a 1. LF UK)

U nemocnice 499/2, Praha

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze (Ústav imunologie a mikrobiologie VFN a 1. LF UK)

Karlovo náměstí 554/32, Praha

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze (Geriatrická klinika 1. LF UK a VFN)

Londýnská 545/15, Praha-Vinohrady

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze (1. Klinika tuberkulózy a respiračních nemocí 1. LF)

Kateřinská 521/19, Praha-Nové Město

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze (Ústav patologie)

Studničkova 2039/2, Praha-Nové Město

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze (Klinika pracovního lékařství)

Na bojišti 1771/1, Praha-Nové Město

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze (Foniatrická klinika)

Žitná 569/24, Praha-Nové Město

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze (Oddělení pro léčbu závislostí)

Apolinářská 447/4, Praha-Nové Město