Junák - český skaut, středisko Hiawatha Praha, z. s. (Oddíl Letorost)

Pro mládež a děti od 6 let organizuje naše mezinárodní výchovné hnutí schůzky, tábory, výpravy a různé akce.