Reality Brouček (Realitní kancelář)

Naše činnost spočívá v zajišťování služeb pro insolvenční správce, především prodeje a správy movitého i nemovitého majetku včetně vyklizení nemovitostí, nezbytné opravy nemovitostí, přípravy nemovitostí na zimu, montáže, demontáže a uskladnění majetku k prodeji, technického dozoru, převozu automobilů, zajištění jejich dopravy či odtahu, zajištění inzerce, zprostředkování kontaktu se zájemci o koupi, realizace prohlídek, administrativy a jednání s úřady a poradenské činnosti.