Přípojky Praha (Pobočka)

Výstavba, rekonstrukce a opravy vodovodních, kanalizačních a plynových přípojek. Realizace, prodloužení a přeložky hlavních řadů.