DK chirurgie Kyje

Ordinace všeobecné chirurgie, proktologie a žilní poradenství. Ambulance je součástí sítě specializovaných ordinací Distribuovaná Klinika.