Judr. Ing. František Beneš CSc. (Odhadce)

Člen Mezinárodní asociace filatelistických znalců (AIEP) a Mezinárodní asociace filatelistických novinářů (AIJP). Autor řady publikací z oboru filatelie, s některými se můžete blíže seznámit na této stránce.