Úřad státního odborného dozoru

Úřad zabezpečuje státní odborný dozor ve všech oblastech působnosti Ministerstva obrany. Zajišťuje výkon státního odborného dozoru nad bezpečností a ochranou zdraví při výkonu vojenské činné služby. Prověřování odborné způsobilosti fyzických osob k ...