Hradní stráž

Zabezpečení vnější ostrahy a obrany objektů užívaných prezidentem republiky, organizování a zajišťování vojenských poct. Její příslušníci jsou vybíráni a doplňováni z řad Armády České republiky, nový profesionální sbor navíc i přímým náborem podle ...