Hemodialyzační středisko 1. LF UK a VFN

Hemodialýza je postup, kdy krev pacienta a jeho organismus je čištěn právě pomocí přístroje nazvaného umělá ledvina. Při tomto zákroku dochází pacient na hemodialýzu přibližně třikrát do týdne na čtyři až šest hodin, během tohoto času je pacient napojen na ...