Laboratoř pro studium mitochondriálních poruch 1. LF a VFN

Mitochondriální poruchy představují klinicky, biochemicky i geneticky různorodou skupinu onemocnění, která se významně podílí na nemocnosti dětí i dospělých. Projevují se heterogenními příznaky především s postižením funkce energeticky náročných tkání.