Ambulance Ústavu tělovýchovného lékařství VFN a 1. LF UK

Zajištujeme kardiologické vyšetření, zátěžové testy a sportovní prohlídky. Služby: Odběrové centrum, Očkovací centrum.