Ambulance Ústavu tělovýchovného lékařství VFN a 1. LF UK

Zajišťujeme sportovní prohlídky, preventivní vyšetření a zátěžové testy. Služby: Odběrové centrum, Očkovací centrum.