Histologická laboratoř VFN a 1. LF UK

Zpracování nekropsií a barvení histologických preparátů klasickými metodami používanými na patologicko-anatomických odděleních. Pro forenzní účely jsou zhotovovány kryostatové excize barvené na tuk pro průkaz tukové embolie k potvrzení diagnózy intravitálního ...