Laboratoř toxinů hub a rostlin VFN a 1. LF UK

Mikroskopická analýza slouží k určení všech známých jedovatých hub a rostlin. Analýza se provádí v biologickém materiálu (žaludeční výplach, vysoké klyzma, zvratky, stolice), popřípadě mohou být analyzovaným materiálem zbytky jídla. Služby: Odběrové centrum.