Laboratoř stopové analýzy VFN a 1. LF UK

V laboratoři stopové analýzy se provádí příprava vzorků pro LC-MS/MS, GC-MS a HPLC analýzu a dále pak samotné stanovení některých analytů na HPLC. Služby: Odběrové centrum.