Laboratoř GC VFN a 1. LF UK

V laboratoři plynové chromatografie jsou prováděny analýzy těkavých organických látek. Jedná se o stanovení ethanolu v krvi (event. moči) pro potřeby zdravotnické nebo právní. Služby: Odběrové centrum.