Ambulance nukleární medicíny VFN a 1. LF UK

Provoz ambulance nukleární medicíny.