Národní referenční laboratoř pro tkáňové helmintózy VFN a 1. LF UK

Ambulance pro tkáňové helmintózy nabízí možnost vyšetření biologického materiálu (krev, stolice, moč) pro samoplátce. Bližší informace zde na webu v záložce s názvem NRL pro tkáňové helmintózy.