Specializované ambulance VFN a 1. LF UK

Ambulance zajišťují komplexní alergologickou a imunologickou péči na úrovni specializovaných ambulancí fakultní nemocnice včetně superkonziliárních služeb pro pracoviště VFN. Na pracovišti je možné provádět bronchodilatační testy.
Karlovo náměstí 554/32 (Fakultní poliklinika, budova A, 4. patro), Praha-Nové Město