Ambulance Ústavu dědičných metabolických poruch VFN a 1. LF UK

V ambulanci jsou sledováni pacienti s již diagnostikovanou metabolickou poruchou. Dalšími klienty naší ambulance jsou pak pacienti bez stanovené diagnózy, odesílaní z různých pracovišť z celé ČR buď s podezřením na metabolickou vadu obecně, nebo k vyloučení ...