Odborné centrum dětské urologie VFN a 1. LF UK

Odborné centrum dětské urologie.