Stomatologická propedeutika VFN a 1. LF UK

Zajišťujeme základy prevence a orální hygieny. Výukové zařízení, prací na simulátorech ústní dutiny a hlavy získávají studenti základní zkušenosti a manuální návyky při ošetřování chrupu.