Centrum pro cévní přístupy 1. LF a VFN

Cévní přístup léčí pacienty hemodialýzou, plasmaferézou a dalšími metodami. Komplikace cévních přístupů jsou u hemodialyzovaných nejčastější příčinou morbidity a jejich řešení ve Spojených státech spotřebovává polovinu nákladů na dialyzační program.