Ústav soudního lékařství a toxikologie VFN a 1. LF UK

Ústav soudního lékařství.