BIOANALYTIKA CZ, s.r.o. (BIOANALYTIKA CZ – kancelář)

Poskytujeme služby v oblasti ochrany životního prostředí, hygieny práce, BOZP a PO:
  • odběry, rozbory a analýzy všech typů vod,
  • odběry a rozbory odpadů, zemin a jiných pevných materiálů,
  • měření, odběry a rozbory plynných škodlivin,
  • autorizované měření ...