UP LEGAL (Pobočka)

Nevíte si s něčím rady a máte za to, že řešení problému byste raději svěřili advokátovi? Potřebujete sepsat kupní či darovací smlouvu, zřídit věcné břemeno, vymáhat neuhrazené pohledávky, založit obchodní společnost, podat insolvenční návrh, získat náhradu ...