Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Praze (Služba pro rodinu a dítě)

Našim posláním je podporovat rodiny s dětmi v nepříznivé životní situaci tak, aby vytvářely bezpečné a stabilní prostředí pro vývoj svých dětí.
Poskytujeme podporu rodinám, které mají těžkosti:

  • v komunikaci v rodině,
  • se školním neprospíváním dítěte,
  • s ...

Šafaříkova 785/1, Praha 2 − Vinohrady