Azylový dům sv. Terezie

Nabídka azylového ubytování a odborného poradenství lidem bez přístřeší. Pomoc propuštěným vězňům s opětovným začleněním do společnosti.

Pernerova 336/20, Praha-Karlín