ČZU - Katedra vodního hospodářství a environmentálního modelování Fakulty životního prostředí

Katedra se zaměřuje na problematiku studia a modelování vybraných environmentálních procesů.