JUDr. Anežka Klimešová, advokátka

Poskytuji právní služby. Zaměřuji se na občanské, obchodní, bankovní a bytové právo.

Revoluční 1502/30, Praha-Nové Město